Betrokken tot en met het laatste woord
Tolken en beedigd vertalers

Brasilva

Brasilva is opgericht door André Luiz da Silva. Hij is geboren en getogen in Salvador-Bahia in Brazilië, en woont inmiddels bijna twintig jaar in Nederland. Hij is beëdigd vertaler Nederlands, Portugees en Engels. Na het behalen van zijn diploma op de Vertaalacademie te Maastricht (voorheen Opleiding Tolk Vertaler) is hij gaan samenwerken met een aantal collega's. Deze collega's zijn, net als hij, ook native speakers, maar zij hebben hun studie afgerond met andere taalcombinaties.

Brasilva is een vertaalbureau dat grote waarde hecht aan kwaliteit, flexibiliteit en collegialiteit.

Kwaliteit

We zijn een vertaalbureau dat met een aantal bekwame en betrouwbare tolken en vertalers samenwerkt. De meeste tolken en vertalers die samen met ons werken, hebben een juridische achtergrond. Zij verlenen hun diensten aan het ministerie van Justitie. Dit houdt onder andere in dat zij gewend zijn professioneel met vertrouwelijke informatie om te gaan.

Flexibiliteit

Brasilva werkt op afspraak. Uiteraard weten wij van tevoren graag waar we aan toe zijn. In een gesprek of in een telefoongesprek spreken we door wat en wanneer u iets van ons verwacht. Niet alles kan op afspraak. Soms moet er iets onmiddellijk. Dat kan ook. Wij zijn flexibel, onze tolken en vertalers zijn dat ook. Door ons uitgebreide bestand kunnen wij ook op korte termijn iets voor u regelen. Wilt u het net even anders dan anders? Ook daar spelen we graag op in. Ons netwerk is groot, onze contacten zijn breed en ons bestand van tolken en vertalers is groot én divers.

 

Collegialiteit

Brasilva werkt ook in opdracht van andere vertaalbureaus. Soms is een opdracht van dien aard dat het ene vertaalbureau een beroep doet op het andere vertaalbureau. Zolang we van elkaar weten dat we kwaliteit leveren, is dat geen enkel bezwaar. Integendeel, de kwaliteit blijft hoog, de flexibileit blijft gehandhaafd én er ontstaat zoiets als collegialiteit. Wij doen er alles aan de tarieven aantrekkelijk te houden. Aantrekkelijk voor u als vertaalbureau en daardoor uiteindelijk ook aantrekkelijk voor ons.