Betrokken tot en met het laatste woord
Tolken en beedigd vertalers

Apostille en legalisatie: het waarmerk van een vertaling

Een eenvoudige tekst vertalen gaat veel mensen gemakkelijk af, maar een juridisch document kent veel meer facetten en vraagt veel meer kennis van zaken. Wanneer een (buitenlandse) organisatie voor de volle 100 % moet kunnen vertrouwen op een vertaling, kan zij van onze opdrachtgevers een apostille eisen. Voor sommige vertalingen, of beter gezegd, voor sommige landen is dat zelfs verplicht.

Waarmerk

Een apostille is het waarmerk van een vertaling. Brasilva werkt met vertalers die geregistreerd zijn bij Arrondissementsrechtbanken. Daarom kunnen we onze vertalingen te allen tijde voorzien van een apostille of legalisatie; een stempel van de rechtbank van het district waar hij of zij beëdigd is. Met zo’n stempel bent u zeker van een erkende, dus betrouwbare, vertaling van uw document.

Rechtbank

Nederland heeft met bepaalde landen een apostilleverdrag gesloten. Een document afkomstig uit zo’n land moet voorzien zijn van een apostille. Voor alle andere staten is, wanneer de organisatie of instantie dit wenst, een legalisatie van de handtekening mogelijk. Een legalisatie verloopt via de rechtbank én via het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Echtheid

Wanneer u ons de opdracht tot een vertaling geeft die moet worden voorzien van een apostille of legalisatie, dan regelen we dat voor u. Wij vertalen uw document en wij kennen de weg naar de desbetreffende instanties. Bovendien weten wij welke eisen gesteld worden door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij kunnen u veel werk uit handen nemen: wij kunnen u snel én volgens de wettelijke eisen aan uw vertaling helpen.

Met een apostille of legalisatie wordt de echtheid van de handtekening van de vertaler op een document bevestigd.