Betrokken tot en met het laatste woord
Tolken en beedigd vertalers

Conflictanalyse en Conflictmanagement

 

’s Lands wijs, ’s lands eer

De kwaliteit van internationale communicatie wordt grotendeels bepaald door de taalvaardigheid van zowel u als uw handelspartner in het buitenland. Naast taalvermogen is het investeren in het verwerven van culturele kennis van wezenlijk belang voor het welslagen van uw onderneming op de internationale markt.

Verschillen in cultuur, gewoonten en regels tussen handelspartners kan zakendoen over de grens moeilijker en risicovoller maken dan in eigen land. Vaak onnodig want met een goede voorbereiding zijn veel onduidelijkheden en misverstanden te vermijden.

Taal en cultuur

Vaak vindt een onderhandelingen of werkoverleg plaats in het Engels, een taal waarin beide partijen niet altijd voor de volle honderd procent thuis zijn. Het is veel prettiger in uw eigen taal te onderhandelen. Alleen dan weet u zeker dat u de juiste puntjes op de juiste 'i' zet. Een tolk-vertaler is de oplossing. Brasilva beschikt over native speaker tolken en vertalers. Zij kennen de taal én de cultuur. Ze kennen de codes die gelden bij het zakendoen, zij weten hoe de bureaucratie in het desbetreffende land werkt. Kom daar als buitenlander maar eens achter.

Conflictbemiddeling

Conflicten tussen partijen kunnen ontstaan, maar moeten opgelost worden. En snel! Immers, conflicten kosten tijd, geld en ergernis. Geschillen brengen relaties tussen bijvoorbeeld spelers, trainers, sponsors en directie van clubs in gevaar. Om nog maar te zwijgen over de financiële gevolgen. Als sportmakelaar kunt u ook als 'mediator', met de hulp van een tolk, optreden; u kunt, als een neutrale derde partij, de communicatie weer op gang brengen met creatieve oplossingen.

Een conflict is al vervelend genoeg. Wanneer de taal nog eens een extra barriére opwerpt, dan kan Brasilva u een geschikte tolk leveren. Een tolk die u en uw buitenlandse sportman of sportvrouw bij kan staan om gezamenlijk een oplossing te bereiken. Zo voorkomt u dat men zich terug gaat trekken op juridische standpunten. Ook daar speelt u als sportmakelaar en of zaakwaarnemer een belangrijke rol voor uw sportmensen.

Hoe?

Brasilva kan u helpen. Wij beschikken over gekwalificeerde tolken, maar we kunnen u ook helpen aan culturele antropologen, die bovendien de taal van uw doelgroep goed beheersen. Of het nu om taal of om normen en waarden gaat, wij kunnen u helpen. Onze mensen, veelal geboren en getogen in het land waar u zaken mee doet, weten als geen ander, wat de gewoontes en gebruiken zijn. ’s Lands wijs, ’s lands eer.