Betrokken tot en met het laatste woord
Tolken en beedigd vertalers

Sportjournalistiek

Een goede journalist kan ook in een andere taal een interview afnemen. Toch zal hem of haar hier en daar de essentie ontgaan. Door bij een dergelijk gesprek een tolk in te zetten, merken we dat het interview een andere wending neemt. Het gesprek gaat dieper, de geïnterviewde vertelt meer. Immers, een half woord in de eigen taal zegt vaak meer dan een hele zin uit een vreemde taal. Onze native-speakertolk heeft in zo’n geval aan een half woord genoeg!

Portfolio