Betrokken tot en met het laatste woord
Tolken en beedigd vertalers

Transcripties

Wellicht worden vergaderingen en dergelijke in uw bedrijf soms op cassettebandjes opgenomen.
Brasilva verzorgt transcripties in het Nederlands en ook uit vreemde talen zoals het Portugees, Spaans, Frans, Italiaans, Duits en Engels.
Tevens zijn we in staat gesprekken, of ander geluidsmateriaal etc. die bijvoorbeeld op geluidsbanden in een taal zijn opgenomen, te transcriberen en te vertalen.

Wat is een transcriptie?

Een orthografische transcriptie is een woordelijke weergave in gewone spelling (orthografische symbolen) van wat er gezegd is. Bij een orthografische transcriptie zijn dus ook herhalingen, versprekingen, aarzelingen en dergelijke uitgeschreven. Bovendien is vastgelegd welke spreker wat gezegd heeft. Zelfs achtergrondgeluiden worden weergegeven.

Het belang van een transcriptie

U bent op zoek naar bepaalde dingen die gezegd zijn. Dat is in de geluidsbestanden erg lastig zoeken.
Met een orthografische transcriptie hebt u als het ware de sleutel in handen waarmee u toegang krijgt tot door u gezochte stukken spraak. Dit is mogelijk doordat de transcriptie ankerpunten bevat, die gekoppeld zijn aan het geluidsbestand.
Door op een bepaalde orthografische context te zoeken, vindt u automatisch de bijbehorende fragmenten uit de geluidsbestanden.

Met behulp van de orthografische transcriptie kunt u er niet alleen eenvoudig achterkomen hoe vaak een bepaald woord voorkomt, maar ook hoe vaak een woord wordt gevolgd door het andere woord of hoe vaak een bepaalde uitdrukking voorkomt in fragmenten uit de geluidsbestanden.

Door orthografische transcriptie kunt u eenvoudig zoeken naar versprekingen, aarzelingen en herhalingen en naar een aantal andere spreektaalfenomenen.