Betrokken tot en met het laatste woord
Tolken en beedigd vertalers

Discreet en integer

Om te beginnen werken wij alleen met tolken en vertalers van onbesproken gedrag, die weten dat zij te maken krijgen met zeer vertrouwelijke zaken. Zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijke taak en zij begrijpen welke verantwoordelijkheid op hun schouders rust. Zij houden zich daarom ten alle tijden aan de gedragscode van ons vertaalbureau.

Onze tolken en vertalers zijn integer en eerlijk. Zij bewaren strikte geheimhouding over alles wat ze in de hoedanigheid van tolk en vertaler horen of zien. Brasilva staat dan ook garant voor absolute discretie.

Onze tolken en vertalers werken op een professionele wijze, wat onder meer betekent dat zij hun werk objectief en zorgvuldig verrichten. Zij werken volgens de kwaliteitseisen van ons bedrijf en zij vertonen tijdens de uitoefening van hun functie altijd correct gedrag jegens de aanwezigen.

Onze tolken en vertalers stellen zich uitsluitend als intermediair op. Dit houdt in dat de tolk zich beperkt tot het vertalen van datgene dat de gesprekpartners tegen elkaar zeggen. De tolk dient noch op eigen initiatief, noch desgevraagd andere informatie te verstrekken dan een vertaling.

Tot slot zal het dan ook duidelijk zijn dat onze tolken en vertalers nooit in discussie gaan over de inhoud van wat er gezegd is.